Ưu đãi đặc biệt

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 6

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 6

Thứ sáu, 18/09/2015, 21:03 GMT+7

Khu vực tiếp tân rộng rãi, với những cột đá cẩm thạch được thắp sáng bằng đèn chùm pha lê tạo ra một sự tương phản thú vị giữa trang trí cổ điển ...

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 6

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 6

Thứ sáu, 18/09/2015, 21:02 GMT+7

Khu vực tiếp tân rộng rãi, với những cột đá cẩm thạch được thắp sáng bằng đèn chùm pha lê tạo ra một sự tương phản thú vị giữa trang trí cổ điển ...

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 11

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 11

Thứ hai, 27/07/2015, 13:55 GMT+7

Khu vực tiếp tân rộng rãi, với những cột đá cẩm thạch được thắp sáng bằng đèn chùm pha lê tạo ra một sự tương phản thú vị giữa trang trí cổ điển ...

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 7

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 7

Thứ hai, 27/07/2015, 13:54 GMT+7

Khu vực tiếp tân rộng rãi, với những cột đá cẩm thạch được thắp sáng bằng đèn chùm pha lê tạo ra một sự tương phản thú vị giữa trang trí cổ điển ...

 
Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 6

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 6

21:02 | 18/09/2015
Khu vực tiếp tân rộng rãi, với những cột đá cẩm thạch được thắp sáng bằng đèn chùm pha lê tạo ra một sự tương phản thú vị giữa trang trí cổ điển và hiện đại. Bô phận lễ tân hoạt ...
Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 11

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 11

13:55 | 27/07/2015
Khu vực tiếp tân rộng rãi, với những cột đá cẩm thạch được thắp sáng bằng đèn chùm pha lê tạo ra một sự tương phản thú vị giữa trang trí cổ điển và hiện đại. Bô phận lễ tân hoạt ...
Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 10

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 10

13:54 | 27/07/2015
Khu vực tiếp tân rộng rãi, với những cột đá cẩm thạch được thắp sáng bằng đèn chùm pha lê tạo ra một sự tương phản thú vị giữa trang trí cổ điển và hiện đại. Bô phận lễ tân hoạt ...
Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 9

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 9

13:54 | 27/07/2015
Khu vực tiếp tân rộng rãi, với những cột đá cẩm thạch được thắp sáng bằng đèn chùm pha lê tạo ra một sự tương phản thú vị giữa trang trí cổ điển và hiện đại. Bô phận lễ tân hoạt ...
Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 8

Phòng khách sạn đẹp ở Sài Gòn 8

13:54 | 27/07/2015
Khu vực tiếp tân rộng rãi, với những cột đá cẩm thạch được thắp sáng bằng đèn chùm pha lê tạo ra một sự tương phản thú vị giữa trang trí cổ điển và hiện đại. Bô phận lễ tân hoạt ...